[LARP] Los Angeles State - Momentálny zákon.

Goto down

[LARP] Los Angeles State - Momentálny zákon.

Příspěvek pro [E]klipsoSVK za Wed Sep 06, 2017 3:04 pm

1 napsal:
1 napsal:
HLAVA I

- Podrobnosti o práve súkromia a slobody -

§ 1 Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného. Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení.

§ 2 Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad.

(1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým, prísne zakázane napadať osoby bez dôvodu alebo iné.

a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí a ostatné.
b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany, ktoré vám budú povedané pri postupu.
c) nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu.
d) vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká.

(1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat. (2) Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé. To platí obdobně, pokud právní řád spojuje určitý následek s existencí pochybnosti, právnych osôb v Los Angeles.
avatar
[E]klipsoSVK
Administrátor

Posts : 14
Join date : 29. 08. 17
Age : 18
Location : Slovakia, Bratislava.

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru